η Ζωγραφιά του Θεού

Μία πολύ τρυφερή, ορισμένες στιγμές προκλητική, κωμωδία όπου όλα μπλέκονται με απρόσμενο τρόπο. Ο αιφνίδιος θάνατος της μητέρας τους ξαναφέρνει τον Δημήτρη στην Ελλάδα. Σκοπός του να βάλει την ανάπηρη αδελφή του σε ίδρυμα και να ζήσει ευτυχισμένος με τη σύντροφο του στο πατρικό. Μέσα από συνεχόμενες κωμικές ανατροπές η κοσμοθεωρία του αλλάζει.

Σύνοψη

2 words in ENGLISH:Tender Comedy which conveys emotional state, initial resentment & gradual realization of brotherly love for his sister with disabilies.
synopsis in ENGLISH:A very tender, sometimes provocative comedy where everything gets mixed up in an unexpected way. The sudden death of their mother brings Dimitris back to Greece. His purpose is to put his disabled sister in an institution and live happily with his partner in the family home. Through continuous comic reversals, his worldview changes.
2 λόγια στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ:Τρυφερή κωμωδία που δείχνει τη συναισθηματική πορεία & αρχική απέχθεια να εξελίσεται σε αδελφική αγάπη γιά την αδελφή του με ειδικές ανάγκες.
Σύνοψη στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ:Μία πολύ τρυφερή, ορισμένες στιγμές προκλητική, κωμωδία όπου όλα μπλέκονται με απρόσμενο τρόπο. Ο αιφνίδιος θάνατος της μητέρας τους ξαναφέρνει τον Δημήτρη στην Ελλάδα. Σκοπός του να βάλει την ανάπηρη αδελφή του σε ίδρυμα και να ζήσει ευτυχισμένος με τη σύντροφο του στο πατρικό. Μέσα από συνεχόμενες κωμικές ανατροπές η κοσμοθεωρία του αλλάζει.

Leave a Reply